Reklamacje i zwroty zakupionych towarów:

  1. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłoczne zgłosić pracownikowi firmy kurierskiej oraz powiadomić o tym fakcie sklep internetowy rumento.pl
  2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy dostarczającej przesyłkę, protokołu reklamacji, który jest podstawą do uruchomienia procedury reklamacyjnej - procedurę tę w imieniu Kupującego przeprowadzi Sprzedający, efektem czego Kupujący otrzyma w jak najkrótszym czasie towar zgodny z zamówieniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopie faktury VAT lub paragonu.
  3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego przesyłki z reklamowanym towarem.
  4. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji, produkt nią objęty zostanie wymieniony na inny, wolny od wad. Jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów tego produktu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu do wyboru inne, dostępne produkty.
  5. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014r roku "O prawach konsumenta" Dz.U. z 2014r poz.827.Klient może zrezygnować z towaru zakupionego bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając jednocześnie stosowne oświadczenie na piśmie. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Klient powinien odesłać przesyłkę należycie zapakowaną na swój koszt.
  6. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nieużywanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie zapakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu
  7. Uwaga! zdjęcia mogą nie oddawać idealnie wyglądu produktu. Za drobne rozbieżności pomiędzy zdjęciami a wyglądem rzeczywistym sklep nie odpowiada i w/w różnice nie mogą być podstawą do reklamacji. Sklep internetowy rumento.pl nie odpowiada także za ewentualne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta. Rozbieżności te nie mogą być przyczyną reklamacji, bądź zwrotu.
  8. Po otrzymaniu przesyłki przez sklep internetowy rumento.pl i sprawdzeniu czy towar nie jest uszkodzony, pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.
  9. Jeżeli okaże się, iż zwracany towar nosi ślady użytkowania, to zwrot nie zostanie przyjęty i towar zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.